Tuesday, 8 August 2017

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) : ವೇದದ ಪುಣ್ಯಕಾಮನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ


ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯರೂ, ಬಡವರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಈ G.S.T. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮೊದಲಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ವೈಭವ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತ್ತು. ಯಾರು ಸರಳ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ, ದಯೆ ಧರ್ಮಪಾಲನೆ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ವೃತಿಯೋ ಅವನೇ ಸಂತನೆಂದೂ, ಮಹಾತ್ಮನೆಂದೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವೇದಧರ್ಮವೂ ಸರಳ ತ್ಯಾಗಜೀವನವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವೂ ತ್ಯಾಗ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮರಾದರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತರಾದರು. ಅದು ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿಯವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಗ. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾದರೆ ಆಪದ್ಧನವಾಗಿ ಒಂದಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮಪಾಲನೆಯೇ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ ಆಧಾರಸ್ಥಂಭ. ಸ್ವಧರ್ಮೋ ನಿಧನಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಸರಳ, ಸಾತ್ವಿಕ, ದಯಾಪರನಾದ ಮಾನವ ಜೀವನಪದ್ದತಿ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಈ G.S.T. ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವೆಂದೂ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೊಬ್ಬನಾದರೂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಬೇಡವೆ? ಆ ಮುಖದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಿ. G.S.T. ಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಬದುಕು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನಪದ್ಧತಿ ಹೇಳಿ G.S.T.ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ G.S.T. ಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇ.೬೦ ಭಾಗ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ನಗಣ್ಯ. ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಿ. ಹಾಗೇ ತೆರಿಗೆಯೆಂದರೇನು? ತಿಳಿಯೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ರಾಜನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಧ್ಯೆ, ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ದಾಯಭಾಗ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಪರ್ಯೂರಾ ಎಂದು  ಇದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.  ಪುರಾತನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪುಣ್ಯಕಾಮನು ತನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ+ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದೂ, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಿ, ವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಜಾಜನರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಏಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಹಾಗೇ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಸಂಚಯನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೇ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಂತಹಾ ಪಾಪಕರ, ದ್ರೋಹವೆಂದೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

1)             ಸೇನೇವ ವಾಜೀ ರಜತೇನ ರಾಜೀ ಗೋನ್ಯೋಗಾ ಪರ್ಯೂವರಾತೀ ಸಹ ಹಂತಿ ರಕ್ಷೋ ಬಾಧತೇ ತಮ ಕೃಣ್ವನ್ ವೃಜನಸ್ಯ ಸಹ ಸೋಮ ರಾಜಾಃ ೧ ॥

2)            ಅಧ ಧಾರಯಾ ಮತ್ ವಾ ಪೃಚಾ ಪೃಚಾ ನಃ ಸ್ತಿರೋ ನ ವಾಜೇ । ಸಖ್ಯಂ ಜುಷಾಣೋ ಪವತೇ ಮತ್ಸರೋ ಅದ್ರಿ ದುಗ್ಧತೇ ಮದಾಯ ॥ ೨ ॥

ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಪುಣ್ಯಕಾಮ. ಹಾಗೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕ ದೇಶಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ರಾಜಾದಾಯ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾನಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದ್ರೋಹ ಚಿಂತನೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ದ್ರೋಹಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜದ್ರೋಹವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

೧)     ಮಾತೃದ್ರೋಹ                 
೨)    ಪಿತೃದ್ರೋಹ
೩)    ಧರ್ಮದ್ರೋಹ          
೪)   ಗುರುದ್ರೋಹ
೫)    ಭಾರ್ಯಾದ್ರೋಹ              
೬)    ಭ್ರಾತೃದ್ರೋಹ
೭)    ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ                   
೮)    ಮತಿದ್ರೋಹ
೯)    ಧೈವದ್ರೋಹ                   
೧೦)  ಆರ್ತದ್ರೋಹ
೧೧)   ರಾಜದ್ರೋಹ                   
೧೨)  ದೇಶದ್ರೋಹ

ಈ ರೀತಿಯ ೧೨ ದ್ರೋಹಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ, ಪ್ರಜಾವಂಚನೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಲಬೆರಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ರಹಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಅನಿಯಮತತೆ, ನಿಯಮ ಬಾಹಿರ ಸಾಗಾಟ, ಅನಗತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ರಾಜದ್ರೋಹವೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಅವನನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾಶಮಾಡು ತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಂಚನೆರಹಿತ ಜೀವನ ಸುಖ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ೧/೬ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವರು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ತೃಪ್ತ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳಬಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ದ್ವಾದಶ ದ್ರೋಹ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದೇಶದ್ರೋಹ+ರಾಜದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಉಳಿದವಕ್ಕೆ ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾನೆ ಪುಣ್ಯಕಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವಂಚನೆ ರಹಿತ ಸುಖ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ದೇಶ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖೇನ ಭಾರತೀಯರಾಗೋಣವೆಂದು ಹಾರೈಕೆ.

ಹಾಗೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಿಗೆಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸರಳ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ. ಈ G.S.T. ಕ್ರಮ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ. ಹಲವು ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಕಾರೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತರೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕನಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 37 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ಖಂಡಿತ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ. ಭಾರತೀಯರಾರೂ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆ, ಸತ್ಯವಂತರೆ, ದಯಾಮಯಿಗಳೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿದೇಶೀಯರು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (ಅಂದಾಜು ೩೦೦ ವರ್ಷ) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದೇ ಬೋಧಿಸಿರಬಹುದು. ಅದು ವಿದೇಶೀಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶ, ನಾವೇ ರಾಜರು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇ ನಾವೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಚಿಂತಿಸಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದ ಕೆಲ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರಗಳು ಈಗಲೂ ನಿಂತಿರಬಹುದು. ಸಮಾಜ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇನೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಾರದಲ್ಲವೆ? ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇನೇ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಂಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಸುಖಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿರಬೇಡಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ನೀವೂ+ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಂಚಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಲ್ ಕೇಳಿ, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ.


-  ಕೆ.ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

Sunday, 30 July 2017

ದೇಹಾಂತರ್ಗತ ನರ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮಗಾನ, ನಿರುಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯ

ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು ೧೬ ಭಿನ್ನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡವನೇ; ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಸದುಣ ಪ್ರವಾಹಭರಿತನೇ ನರನೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 
೧. ಸತ್ಯ
೨. ಧರ್ಮ
೩. ನ್ಯಾಯ
೪. ದಯೆ
೫. ಶಾಂತ
೬. ಉದಾರಿ (ಔದಾರ್ಯ)
೭. ಕ್ಷಮಾ
೮. ಶೀಲ
೯. ಶೃದ್ಧಾ
೧೦. ಸ್ನೇಹ
೧೧. ಭಕ್ತಿ
೧೨. ಭಾವಯ
೧೩. ಸೇವಾಹಿ
೧೪. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯತ್ವ
೧೫. ತ್ಯಾಗ
೧೬. ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ

ಈ ೧೬ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನೇ "ನರ"ನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಣಗಳು ಪ್ರವಾಹರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ನಿರಂತರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ನರಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನರ ಪ್ರವಾಹವೇ ಮನ ಪ್ರಚೋದಕ, ಮಂಹಿಷ್ಥ, ಋಷಾಹ, ಸೋಹಂ ವೃತ್ತಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನರನೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇರಿಂಬಿಠಿಯೆಂಬ ಕಣ್ವ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರು ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಂಬೋಣವೇ ಈ ಮಂತ್ರದ ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಷಡ್ವೈರಿ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದೂ, ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಗಾನೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಹಲವು ನರರೋಗಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಉಪಶಮನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
- ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಹಿತಾ

Saturday, 29 July 2017

"ವೈಧಿಕ" ಶಬ್ದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು "ವೈಧಿಕ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಜಾನಪದೀಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಅದು ಜಾನಪದೀಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ ವೈಧಿಕ ಆಚರಣೆ ಎಂದರು. ವೇದ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವೇದ ನಿಂದ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದವು ವೇದ ನಿಂದ್ಯವಲ್ಲದ, ಗೌರವಯುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ, ನಿರರ್ಥಕ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು, ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನಪದೀಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದವಲ್ಲ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ.

        "ವೈಧಿಕ" ಎಂಬುದು ಸ್ವಯಂ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದ. ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ನಿಯಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಮೂಲ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯು ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರ್ಖತನ.

ಉದಾ:- ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಶ್ರಾದ್ಧಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ "ವೈದೀಕ" ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಬದಲಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ.


ಯಾಸ್ಕರ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ "ವೈಧಿಕ" ಶಬ್ದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಂಥಾ ವಾದ? ಹುಣಸೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತಾಯಿತು. ಯಾಸ್ಕರು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೋದ ದಾರಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು "ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಬ್ದ". ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ. "ವೈಧಿಕ" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಧಾತು ಮೂಲವೂ ಇದೆ. ಅದು "ಪಾರ್ಥಿವ ಕಲ್ಪ"ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲ್ಪ, ವಿಷ್ಣು ಕಲ್ಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದಾಡಂಬರಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೇ ದೈವೀಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತು ಏಕೆ ಬೇಕು? ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ "ವೈಧಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ" ಎಂದೇ ಗ್ರಂಥಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ "ವೈಧಿಕ  ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ" ಎಂಬುದೂ ಅರ್ಥಬದ್ಧ ಶಬ್ದ. ನ್ಯಾಯವು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದು. ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ "ವೈಧಿಕ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ" ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು "ವಿಧಿ"ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ವೈಧಿಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ವಿಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಧಿ! ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ಎಂದು ಗೊಣಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮೀರಲಾಗದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯಾದರೆ ವಿಧಿಯನ್ನು "ವೈಧಿಕ" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿಧಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು "ವೈದಿಕ" ಎಂದು ಈಗ ಆಧುನಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ "ವೈದಿಕ" ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇದ ಆಧರಿಸಿದ "ಧೀಯತಾಂ", "ಧಾಯತಾಂ", "ಧಾತಾ" ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಾಣ "ಧ" ಉಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. "ಮನಃ ಸಮಾಧೀಯತಾಂ", "ಧಾತಾ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಬರುವುದಿವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವೇದದ ನಿರುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಬಳಸಿದರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಗ್ರಿಫತ್, ಮೊನೆರ್ ವಿಲಿಯಂಸ್, ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈಗಿನ ವಿದ್ವಾಂಸವಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮಗಳ, ಅದರ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಚಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು "ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡುಕೃಙ್ಕರಣೇ" ಎಂದೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ತನಗೆ ಹೊಳೆದ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿಷತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶ, ನಿಘಂಟು, ನಿರುಕ್ತ, ವೇದ ಭಾಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೂ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಹೊಳೆಯದೆ ಇರದು!

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವನು, ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪೆನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಾಗ ಸರಿಯಾದ್ದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡ!

-      ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದರು
ಪೂರ್ವೋತ್ತರೀಯ ಮೀಮಾಂಸಕರು,
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುTuesday, 25 July 2017

Agnir Vrutraani Saama Gaana

ಮಾನವ ರೂಪದ ಜೀವಿಯ ವಿಶಿಷ್ಠ ಬಲ ಜಂಘಾಬಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಯ ದ್ರವಿಣೋದಾ ಗುಣವೇ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಚಕ್ಷಣ ಮತಿತ್ವ, ತೀವ್ರಗಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಶೀಘ್ರ ಪ್ರವಹನ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಪಂದನಾ ಗುಣ, ಸಹನಶೀಲತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಂಘಿಕವೆಂಬ ಮನೋಂತರ್ಗತ ದೈಹೀಕ + ಜಾಗತಿಕ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಅಗ್ನಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ದ್ರವಿಣೋದಾಗ್ನಿಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಾಮಗಾನ ಮತ್ತು ಭಾವರ್ಥದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Human being's special power is "Janghaa Bala". It is stimulated by "Agni". Human prosperity, intellectual growth, grasping power, dynamic personality, fast movements, spicy, patience is achieved by this Agni division called "Dravinaagni". Listen to its Saama Gaana and commentary.


Thursday, 13 July 2017

How original Bhashya is written for Sama Veda Mantras?

Words are classified mainly on the Naada Taranga. For that the following 14 divisions should be calculated:
1. Udaatta (उदात्त)
2. Anudaatta (अनुदात्त)
3. Swarita (स्वरित)
4. Sanj~naa (संज्ञा)
5. Chihna (चिह्ना)
6. Anunaasika (अनुनासिक)
7. Pluta (प्लुत)
8. Shara (शर)
9. Ksheena (क्षीण)
10. Kshaya (क्षय)
11. Prakhara (प्रखर)
12. Bhanga (भंग)
13. Bheda (भॆद)
14. Nidhana (निधन)

These 14 have to be divided among 5 sutras:
1. Akshara Bheda (अक्षर भॆद)
2. Akshara Cheda (अक्षर छॆद)
3. Akshara Taadana (अक्षर ताडन)
4. Akshara Samvahana (अक्षर संवहन)
5. Akshara Pravahana (अक्षर प्रवहन)

Based on these 5 sutras the Artha Vyaakhyaana will be perceived by the Gaana composed by the combination of Naada. This is the most difficult process. But can be achieved only with the help of Rishi-Munis. This has been done by Brahmarshi K S Nityananda Swamiji, Veda Vijnana Mandira, Chikmagalur in his great epic "Saamaveda Bhashya Samhita" in Kannada.

So please try to understand that Veda Mantras are not at all in Sanskrit. Don't pick up some sanskrit dictionary or useless Nirukta or Nighantus published under British agenda. It will lead to totally wrong interpretations. Veda should become vedya by its Naada Anusandhaana. Artha Anusandhaana is totally useless. Move towards useful path of Naadaanusandaana.

Tuesday, 11 July 2017

Gaayathra Saama

Guru Poornimeya Shubhashayagalu.
Brahmi Muhurthadalli Saama Gaana Abhyaasa:-

 

Listen to Gaayatra Saama Bhaavaartha:-Listen to Gaayatra Saama Nirukta:-


Listen to Gaayathra Saama Gaana:-ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
ದಿನಾಂಕ 29-06-2017 ರಂದು ಷಷ್ಠೀ ಗುರುವಾರ ಶುಭ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬಾಳೆಕುದ್ರು ಶ್ರೀ ಮಠ, ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ಎಂಬ ಬೃಹದ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನಗೈದರು. 

ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಸನ್ನಡತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ-ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ  ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದೇವರಿಗೆ ಶತರುದ್ರೀಯ ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೌತಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸಹ ಸಾಮವೇದ ಮಂತ್ರದ ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಯುತ ಯಾಜಿ ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಗಾನವನ್ನು ಹಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿಗೈದರು. ವೈದ್ಯ ಬಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರು. 

ಗ್ರಂಥದ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಡಿಗರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮುಖಪುಟವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಋತ್ವಿಕ್ ವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕರು ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ ಅಡಿಗರು ಈ ಸಾಮವೇದ ಭಾಷ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೈದರು. ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.


ಸಾಮದ ಮಹತ್ವ (ತಿರುಕ ಸಂಹಿತಾ - ೧೮)
ಜಗವ ಗೆಲ್ಲಲುಬಹುದು ಗಾಯತ್ರದಲಿ ಪೋಷಿಸಬಹುದು
ಜಗವ ಗೋಸಾಮದಲಿ ಜನಮಾನಸವ ಹಿಡಿತದಲಿಟ್ಟು
ಜಗದ ಜಂಜಾಟದಿಂದಲಿ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ವೃಂದದಲೀ ||
ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾಮದ ರೂಪ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ನೀವನು
ಜಗಕೆ ಜ್ಞಾನವನೀವ ಅನ್ನಕಾರಣ ವೇದ ಸಾಮ ಕೇಳೈ ನೀನು
ಜಗದ ಸಕಲಾತ್ಮದರಿವ ಪಡೆಯಲು ಪವಮಾನ ಕಾಂಡವನರಿಯೋ ಮಗನೇ ಕೇಳೆಂಬೇ || ೧ ||

ಜೀವ ಜೀವರ ಭೇದ ನರರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವು ಸಕಲ
ಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ ಇದೆ ಆದರೇನ್ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲವು ಸಾಮ
ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಒಮ್ಮತ ಕೇಳು ನಯನ ಮೋಹಕ ಕರ್ಣಾನಂದಕರ ||
ಜೀವಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಾದವೇ
ಜೀವರಸ ಕೇಳು ನಿರಂತರತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನಾದವೇ ನಿ
ರ್ಜೀವತೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ವಿಧ್ಯೆ ಸಾಮದೊಳಗಿದೆ ಕೇಳು ಮಗುವೆ ನೀನೆಂಬೇ || ೨ ||

ಉತ್ತರಾರ್ಚಿಕ ಕೇಳು ಜೀವರ ಸಕಲಾಭಿಷ್ಟದಾಯಕ
ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕಾವ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರ ವೇದದೊಳಗಣ
ಉತ್ತರಿಸಿ ತೋರುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಾದಬಿಂದುವು ಸಾಮದೊಳು ಅಡಕವಾಗಿಹುದೂ ||
ತತ್ತರಿಸಿ ಸೊರಗಿದಾ ಜೀವಚರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮದಲಿ
ಎತ್ತರದ ಸುಖ ಜೀವನದರ್ಥ ಬೋಧಿಸುವ ಸಾಮವು
ಉತ್ತರೋತ್ತರನೀವುದು ಅದು ರಾಥಂತರವು ಕೇಳೆಲವೊ ಮಗುವೆ ನೀನೆಂಬೇ || ೩ ||

ಇನ್ನು ಕೇಳು ಮಾಧವಿಯು ಮನದ ತೋಷಿಪ ರಾಗ
ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮನೆಯ ನೀಗಿ ಉತ್ತರಿಪ ರಾಗವು ಮೋದವು
ಬನ್ನ ಪಡುವರ ಸಂತೈಪ ರಾಗವಿದೆ ಕೇಳು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವುದು ಮಲ್ಹಾರವು ||
ಚೆನ್ನಾದ ರಾಗಗಳು ಬಾರ್ಹತವು ಸಕಲ ಚರಾಚರಗ
ಳೆನ್ನು ತಲೆದೂಗಿ ಕುಣಿವವು ಕೇಳಿಯಲಿ ಸಂತೋಷ
ವಿನ್ನು ಬಾಳಿನಾ ಸಾರ ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕುವ ಗಾನ ಮಂದಾರ ಕೇಳೈ ಮಗುವೆ ನೀನೆಂಬೇ || ೪ ||

ಮಗುವೆ ಕೇಳ್ ಒಂದು ಮೂರರ ಸಂಧಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಅದು
ಮೊಗವೆತ್ತಿ ನಡೆವ ದಾರಿ ತೋರಿಪ ರಾಗ ಗಾಂಧಾರ ಇದರಲಿ
ನಗಧರನು ಮೋಹವನಿಟ್ಟ ಹಾಡಿದೊಡೆ ಬಂದು ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ಸಲಹುವನಾಗ ||
ನಾಗಪತಿ ಹಣೆಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆಯ ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಮತ್ತೇಳು
ಬಗೆ ಕಳೆದು ನೀ ಸಂಧಿ ಹಾಡಲು ನಾಗಶಯನನು ಕುಣಿವ
ಬಾಗೆಯರರಸ ತಾನೆದ್ದು ವೀಣೆಯ ಮೀಟುವನು ರಾಗಕೆ ಅನುಕರಿಸು ನೀನೆಂಬೇ || ೫ ||

ಕಲ್ಲಕರಗಿಸಬಹುದು ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದು ಕೇ
ಳೆಲ್ಲವನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತ ಸಾಮವು ಹರಿಯಧಿದೇವತೆ
ಎಲ್ಲದರೊಳಗಿಹನಾತ ನಾದರೂಪದಿ ನಾದಮಯವೆಲ್ಲ ಲೋಕವು ಇದನರಿತುಕೊ ||
ಬಲ್ಲವರಿದ ನರಿತಿಹರು ಜಗದ ನಾಟಕವೆಲ್ಲ ನಾದದಿಂದಲೆ
ಹುಲ್ಲು ಚಿಗುರುವುದು ಜೀವಿ ಜನಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಕೇಳ್
ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇ ನಾದ ಅದುವೆ ಸಾಮವು ಕುಣುಪವೆಂಬರದಕೇ || ೬ ||

ಕುಣಾಲದಲಿ ಕೇಳು ಕಂಪವಿದೆ ಕಂಪನದ ಕಾರಣದಿ ಅಣುಚಲನೆ
ಕಾಣೆಲವೊ ಮಗುವೆ ಅಣುಗಳ ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯೆ ಧಾತುಗಳು
ಅಣುವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ರೂಪವು ಭೌತಿಕವು ಅದಕೆ ಮೇರೆ ನೀಡುವ ಗಾನವಿದಯ್ಯಾ ||
ಕುಣಾಲಗಾನದ ಪರಿಯ ಕೇಳೈ ಮೊದಲಾರು ಹನ್ನೊಂದು ನೆಪ್ಪ
ಳೆಣಿಕೆಯ ನೆಣವು ಹನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಹುದು ಅದ ಸಂಧಿಸಿರೆ
ಕುಣಾಲವಪ್ಪುದು ಕೇಳು ಇದು ಪರಾದಿಂದುದ್ಭವಿಸಿ ಮೇಲಣ ಮಧ್ಯಮದೊಳಾವರ್ತಿಸುವುದೂ || ೭ ||

ಮೋಹನವು ಕೇಳ್ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಂಧುರವು
ಬಹಳ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಳ ನರ ಮೀಟುವುದು ಅದರಿಂದ
ಇಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಗಮವು ಲೋಕ ಮೋಹಿಪ ವಿಧ್ಯೆಯದರೊಳಗಡಕವಿದು ಕಾಣೂ ||
ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಮೀಂಟುವ ವಿಧ್ಯೆ ಅಸಹಜವ ಸೃಷ್ಟಿಪ
ಬಹಳ ನಾಟಕ ವಿಧ್ಯೆ ಸಕಲವನು ಒಂದುಗೂಡಿಪ ವಿಧ್ಯೆ
ಮೋಹನವು ಅರಿತುಕೊ ಮಗುವೆ ಲೋಕದ ಹಿತ ಕಾಯ್ವ ವಿಧ್ಯೆಯಿದು ಮರೆಯದಿರು ನೀನೂ || ೮ ||

ಸುರವು ಕೇಳ್ ಮಧುರ ಗಂಧವ ಮೋಹಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೀವುದು
ಸುರರರಸು ನಿರಂತರ ಇದನು ಈಂಟುವ ನಾರದ ತುಂಬುರರು
ಸುರಗಾನ ಪ್ರವೀಣರೈ ಸುರವನರಿತವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಪ್ಪರೈ ನಿರಂತರ ದೇವತ್ವ ಪಡೆಯೇ ||
ವರ ಕಂಸಗಾನ ಕೇಳ್ ಬಿಂದುಮಾಧವನಿದಕೆ ದೇವತೆ ಚಂದದಿ
ವರವೀವ ಗಾಯಕಗೆ ನಿರಂತರಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಾಯಕವು
ಚಿರಯೌವ್ವನವನೀವ ಗುಣ ಇದಕಿದೆ ಕಂಸಗಾನವೆಂಬರು ಇದನು ಅರಿತುಕೊ ಮಗುವೆ || ೯ ||

ಲೋಕದೊಳಗಷ್ಟಸಿರಿ ಲೋಕಜನಿತವು ಕೇಳು ಬಯಸುವರು
ಲೋಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬರು ಅದಕೆ ಮಾನವಗಾನ
ಲೋಕದಲಿ ಋಜೆಗಳಿಲ್ಲವು ನೀ ಮಾನವನಾಗು ಹಾಡು ಮಾನವಗಾನ ಚಿರಂತನವಾಗಿರಲೀ ||
ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಸಿರಿ ಪಡೆಯೆ ಹೊನ್ನಿಗೆ ಗಭೀರ ಪೌರುಷಕೆ
ಸಾಕು ನಿಷಾಧ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭೃಂಗ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೋದಗಾನವು ಕೇಳು
ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನೀವ ಕಣ್ವ ಕುಣುಪಗಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ವಿಧದ ಗಾನವು ಸಾಮದೊಳಗಿಹುದು || ೧೦ ||

ತಾರ ಮಧ್ಯಮ ಮಂದ್ರಗಳು ಬೇಕು ಮೂರು ವಿಧ ಜ್ಞಾನ
ತಾರವೇ ಈವುದು ಮಧ್ಯಮವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಮಂದ್ರಯೋಗ್ಯವು
ಕಾರಕನು ಹರಿ ಹಾಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕು ಹೊಗಳಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬೇಕು ವೃಂದಗಾನದೊಳು ನೀನೂ ||
ಶಾರದೆಯ ಪತಿ ತಾನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹರಿಯನು ಸ್ಥಿರತೆ ಪಡೆದನು
ಶಾರದಗಾನ ಶಕ್ತಿಯರಿತ ವೀರನಾತನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು
ಪಾರವಿಲ್ಲವೋ ಮಗುವೇ ಕೇಳ್ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಸಾಮಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಆಂಗಿರವ ಪೇಳುವೆನೂ || ೧೧ ||

- ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು